ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಮೋಡಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಅಡಿಯನಿಟ್ಟನು ನೇಸರ

ಮೋಡಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಅಡಿಯನಿಟ್ಟನು ನೇಸರ
ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮುದಕೊ ಭಯಕೂ ತನುವು ಕಂಪನೆ ನೆತ್ತರ
ಸ್ಫರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲು ಹೆದರಿ ಬೆದರಿ ಚಂದ್ರ ಸರಿದನೆ ಮರೆಯಲಿ
ಬಾನಕಡಲಿನ ಮಿನುಗುಚುಕ್ಕಿ ಮೀನಂಬುಳವಿಳಿದವೆ ತಳದಲಿ
ಈಜುತೀಜುತ ಸೂರ್ಯ ಸಾಗಲು ಮೈಬಿಸಿಯೇರಿತೆ ಶ್ರಮದಲಿ
ಅವನ ಶಾಖವು ಸೂಸಿ ಹರಡಿ ಬಿಸಿಲ ತಂದಿತೆ ಭುವಿಯಲಿ
ಕಸುವು ಇಳಿಯಿತೊ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿತೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪದು ಮುತ್ತಿದೆ
ದಣಿದು ವಿರಮಿಸೆ ಸೂರ್ಯ ಸರಿದನೆ ಗುಡ್ಡದಾಚೆಯ ಕೋಣೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಕಳೆಯಲು ಚುಕ್ಕಿಚಂದ್ರಮ ನಲಿವರೇ
ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ ಮತ್ತೆ ಹೂಳೆಯುತ ಶಾಂತಸಾಗರ ಆಳ್ವರೇ.
ಎಷ್ಟೆ ಬೆಳಗುವ ಪ್ರತಿಭೆಯಿದ್ದರೂ ಹಮ್ಮಿಗೇಕಾಂತವೇ
ಶಾಂತ ಮನಗಳ ಸ್ನೇಹ ತಂಪು ಮನಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರುವುದು.

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...