ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಈ ನಾಡ ಮಾಮರದ ಚಿಗುರಾಗುವೆ
ನಾ ಹಾಡೊ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ನೆರಳಾಗುವೆ
ಈ ನಾಡ ಹೂವುಗಳ ತೋರಣದಲಿ
ನಾ ಸೇರೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನದಾಗಲಿ
ಆ ತಾಯಿ ಬೇರಿಂದ ಹೀರಿರುವೆನು
ಈ ಮಣ್ಣ.ಕಣಕಣದ ರುಚಿ ಬಲ್ಲೆನು
ಸಾಗರದ ತಂಗಾಳಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ
ಶ್ರೀಗಂಧ ಪೂಸಿಹುದು ನನ ಮೈಯ್ಯಲಿ
ಹಸಿರಾದ ಹಿರಿತಲೆಯು ನನ್ನ ಹರಸಿದೆ
ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ತೋರಣಕೆ ನನ್ನ ತೋರಿದೆ
ಆಸೆಗಳು ತೀರದೆಯೆ ಹಣ್ಣಾದರೂ
ಈ ನೆಲದ ಮಣ್ಣನ್ನೆ ನಾ ಸೇರುವೆ

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...