ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹುಡುಕಿ

ಕೆಸುವಿನೆಲೆಯಂತ ಕಸುವು ತುಂಬಿದ ಮನಕೆ

ಕೆಸುವಿನೆಲೆಯಂತ ಕಸುವು ತುಂಬಿದ ಮನಕೆ
ಮೋಸದಾಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೋಸಿ ನುಸುಳದೆ ಇರಲಿ
ಬಸಿದು ಹೋಗುತಲಿರಲಿ
ನಾರಿಯರ ಸೆರಗೆಳೆವ ಪರಮ ಸುಖಗಳು ಬೇಡ
ಪರಧನಕೆ ಪರಿತಪಿಸೊ ನರಿಬುಧ್ಧಿಯು ಬೇಡ
ಪರಿಹಾರ ಕರುಣಿಸಲು ಭಾರ ಬರುವುದು ಬೇಡ
ಹೋರಾಟ ಹಾರಾಟದಲಿ ಪರಹಿತದ ಹಿರಿತನ ಬೇಡ
ಪರರಿಗುಪದೇಶಿಸುತ ದಾರಿತೋರ್ವ ಗುರುತನ ಬೇಡ
ಧರೆಯಾಳ್ದು ಪೂರೆವೆನೆಂಬ ಅರಸುತನ ಗೌರವ ಬೇಡ
ಹಿರಿಯರುಪದೇಶಗಳ ಹರಕೆ ಹಾರೈಕೆಗಳ
ಸಿರಿತನ ವರರಸವು ದಾರಿ ತೋರಿದೆ ಸಾಕು
ವರಬಲದ ಸಾರಹೀರಿ ಹರಡುತಿರುವುದೆ ಗುರಿಯು

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ

ಅಂತವರಿಂತವರು ನಿಂತವರೆಂತವರು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಶುರು ಮಂಥನ ಬಲು ಜೋರು ಪಂಥಕೆ ಇಳಿವವರ್ಯಾರು ಚಿಂತೆಯೊಳಿಳಿದಿಹರಿವರು ಕುಂತರೂ ನಿಂತರೂ ಶುರು ಚಿಂತಕರಾಗಿಹರೀ ಜನರು ಹಣವನು ಚೆಲ್...